Lieta T-482/20: Prasība, kas celta 2020. gada 27. jūlijā – LG u.c./Komisija