Kohtuasi T-482/20: 27. juulil 2020 esitatud hagi – LG jt versus komisjon