Resumé af Kommissionens afgørelse af 4. maj 2017 om en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 54 i EØS-aftalen (Sag AT.40153 — mestbegunstigelsesklausuler vedrørende e-bøger og beslægtede anliggender) (meddelt under nummer C(2017) 2876)