Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/80, 26. märts 1980, kokkuleppe sõlmimise kohta kirjavahetuse teel, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelist lepingut teatavate tollitariifistiku tootekirjelduste kohandamise osas