Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8726 – Oney/4finance/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )