2006/687/EB: 2006 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos, zoonozių prevencijos, USE stebėsenos bei galvijų spongiforminės encefalopatijos ir skrepi ligos likvidavimo programų, kurioms skiriama Bendrijos finansinė parama 2007 metais (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4784)