Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 1 2020/C 225/02