2004/334/EG: Beschikking van de Commissie van 31 maart 2004 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van gele vetsmeersels, melkachtige producten, yoghurtachtige producten en kruidensauzen met toegevoegde fytosterolen/fytostanolen als nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1244)