2004/334/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, rasvalevitteiden, maitotyyppisten tuotteiden, jogurttityyppisten tuotteiden ja maustekastikkeiden, joihin on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1244)