Komisijas Regula (EK) Nr. 969/2007 ( 2007. gada 17. augusts ), ar ko 83. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban , un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001