Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)