Directiva 2007/15/CE a Comisiei din 14 martie 2007 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a anexei I la Directiva 74/483/CEE a Consiliului referitoare la proeminențele exterioare ale autovehiculelor (Text cu relevanță pentru SEE )