SKRIFTLIG FRÅGA E-3696/02 från Fernando Fernández Martín (PPE-DE) till kommissionen. Togo.