Sklep Sveta (SZVP) 2020/155 z dne 24. oktobra 2019 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezno republiko Somalijo o statusu misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) v imenu Unije