Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/155 z 24. októbra 2019 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Somálskou federatívnou republikou o štatúte misie Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia) v mene Únie