Decizia (PESC) 2020/155 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind semnarea și încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia privind statutul misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)