Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/155 2019 m. spalio 24 d. dėl Europos Sąjungos ir Somalio Federacinės Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia) statuso pasirašymo ir sudarymo Sąjungos vardu