Neuvoston päätös (YUTP) 2020/155, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin ja Somalian liittotasavallan välisen valmiuksien kehittämistä Somaliassa koskevan Euroopan unionin operaation (EUCAP Somalia) asemasta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä unionin puolesta