Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/155, 24. oktoober 2019, Somaalias läbiviidava Euroopa Liidu võimete tugevdamise missiooni (EUCAP Somalia) staatust käsitleva Euroopa Liidu ja Somaalia Liitvabariigi vahelise lepingu liidu nimel allkirjastamise ja sõlmimise kohta