Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/155 του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας όσον αφορά το καθεστώς της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση ικανοτήτων στη Σομαλία (EUCAP Somalia)