Mål C-531/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 29 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spanien) – PO mot Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real