Решение на Съда (четвърти състав) от 11 октомври 2007 г.$