Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2332 av den 14 december 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den femtonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080