Komisjoni määrus (EÜ) nr 1826/2006, 12. detsember 2006 , millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused