Nariadenie Komisie (ES) č. 367/2009 z  5. mája 2009 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Znojemské pivo (CHZO)]