2009 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 367/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Znojemské pivo (SGN))