Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 45, 23 luty 2006