Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3633 — ALCADIS/ISUZU/MITSUBISHI/ISUZU BENELUX JV)Tekst mający znaczenie dla EOG