Υπόθεση T-421/20: Προσφυγή της 7ης Ιουλίου 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe κατά EUIPO — Huawei Technologies (GT3)