Cauza T-262/15: Hotărârea Tribunalului din 15 iunie 2017 – Kiselev/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință Ucraina — Înghețarea fondurilor — Restricții în materie de admitere pe teritoriul statelor membre — Persoană fizică ce sprijină în mod activ acțiunile sau politicile care subminează sau amenință Ucraina — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere — Libertatea de exprimare — Proporționalitate — Dreptul la apărare”)