Predmet T-159/15: Tužba podnesena 1. travnja 2015. – Puma protiv OHIM-a – Gemma Group (Prikaz životinje u skoku)