Δηλωση επ’ ευκαιρία της 50ής επετείου της υπογραφής των συνθηκών της Ρώμης