Udtalelse afgivet af det rådgivende udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser på udvalgets 105. møde den 22. januar 2002 vedrørende det foreløbige udkast til beslutning i sag COMP/M.2283 — Schneider/Legrand (EØS-relevant tekst.)