Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9543 –Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/Chubu/Walney JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)2019/C 350/04