Regulamentul delegat (UE) 2020/1432 al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul statisticilor privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021 (Text cu relevanță pentru SEE)