Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 4. marts 2004 i sag C-290/01, Receveur principal des douanes de Villepinte mod Derudder & Cie SA (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation