Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9745 – Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 200/04