Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9745 — Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) (EØS-relevant tekst) 2020/C 200/04