Sag C-511/13 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2015 — Philips Lighting Poland S.A. og Philips Lighting BV mod Rådet for Den Europæiske Union, Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH og Europa-Kommissionen (Appel — dumping — forordning (EF) nr. 384/96 — artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 4, og artikel 9, stk. 1 — forordning (EF) nr. 1205/2007 — import af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Kina, Vietnam, Pakistan og Filippinerne — skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet — en væsentlig del af den samlede produktion i Fællesskabet af lignende varer)