Zaak T-484/20: Beroep ingesteld op 3 augustus 2020 — SATSE / Commissie