Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začlenenia a boji proti chudobe, najmä chudobe detí, v Európskej únii (2008/2034(INI))