Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei Rezoluția Parlamentului European din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea Europeană (2008/2034(INI))