Propagowanie integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w Unii Europejskiej (2008/2034(INI))