Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu 2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinės įtraukties skatinimo ir kovos su skurdu, įskaitant vaikų skurdą, Europos Sąjungoje (2008/2034(INI))