Domstolens dom (Første Afdeling) af 27. oktober 2005 i de forenede sager C-266/04 — C-270/04, C-276/04 og C-321/04 — C-325/04, Nazairdis SAS m.fl. mod Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic). (anmodning om præjudiciel afgørelse fra tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne) (Begrebet støtte — afgift beregnet efter forretningsareal — tvungen forbindelse mellem afgiften og anvendelsen af afgiftsprovenuet)