Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 27. října 2005 ve spojených věcech C-266/04 až C-270/04, C-276/04 a C-321/04 až C-325/04 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne): Nazairdis SAS a další proti Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Pojem podpora — Daň vyměřená podle prodejní plochy — Vztah závazného určení mezi daní a použitím výnosu z daně)