Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Darbas su asbestu atliekant su energija susijusį renovavimą“(nuomonė savo iniciatyva)