Infoühiskonna ja meedia peadirektoraat – Teade peadirektori asetäitja vaba ametikoha kohta (palgaaste AD 15) KOM/2006/10035