mål T-248/05: Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den 1 juli 2005 av MP Temporärpersonal GmbH