Zaak T-248/05: Beroep, op 1 juli 2005 ingesteld door MP Temporärpersonal GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)